Bekämpning av höga hastigheter inom området

Styrelsen ser ett stort bekymmer med att många kör alldeles för fort med bil och moped inom vårt område. Hastigheten som gäller bland hus och lekparker är HÖGST 10km/h. Det finns flera lekparker och grönytor i vårt område där allt som oftast barn leker. Det är också populärt att bl.a spela bandy och cykla på våra gårdar. Styrelsen ser över olika möjligheter för att på ett bra sätt få ner hastigheterna i området!