Renovering garage

Årets planerade renovering av garagelängor är nu slutfört. Det är nu tre längor som har renoverats, och då har vi åtta stycken kvar. En underhållsplan finns utarbetad, och där framgår det hur planeringen ser ut för övriga garagelängor.