Kabel-TV

Kabel-TV-gruppen, med Henry Karlsson i spetsen, jobbar på att ta fram förslag på hur vi eventuellt ska uppdatera tekniken kring vår kabel-TV-anordning. Har man synpunkter, eller tips och förslag, tas dessa tacksamt emot av Henry.

Publicerat i TV