Tidplan för införandet av Digital Kabel-TV

100406 – Tidplan för införandet av Digital Kabel-TV
Preliminär tidplan:
– Kollektiv igångsättning av Telia basutbud den 1 september 2011
– Möjlighet att beställa bredband och bredbandstelefoni individuellt from. driftsättningen i maj/juni 2011
Det finns möjlighet för varje boende att individuellt köpa till bredband och bredbandtelefoni. För mer information om det och priser hänvisas till http://www.telia.se/
Frågor kring Digital Kabel-TV i Vintunnan hänvisas till Henry Karlsson.
Publicerat i TV

Digital Kabel-TV

I tisdags på årsmötet informerade styrelsen om vad som är på gång med digital kabel-TV i Vintunnan. Information har delats ut till alla boende i föreningen

Publicerat i TV