Informationsmöten kring TV

Projektet löper på och under november kommer grävarbetet för att bytta det nya fibernätet att påbörjas. Vi kommer med jämna mellanrum delge alla information kring hur projektet fortlöper. Vi vill gärna börja tidigt, så vi har bokat in ett par informationsträffar.
Vi träffas i Gula Huset onsdagen den 10/11 kl. 19.00 (Fbv. 1-77) och torsdagen den 11/11 kl. 19.00 (Fbv. 79-155). Om du inte kan den kväll där din adress är uppsatt, så är det okej att komma och lyssna den andra kvällen.

Publicerat i TV