Vårdagen den 14 maj

Den 14 maj kommer vi att hålla årets vårdag. Som vanligt ses vi vid Gula Huset vid kl. 10.00. Under dagen bjuds på korv med bröd, kaffe och trevligt umgänge. Din motprestation blir att lägga några timmar på enklare arbeten i området. Allt för föreningens bästa. Och vilka är föreningen – jo, vi alla! Välkommen!

Till berörda hushåll gällande återställning av gräsytor

Vårt TV-projekt har blivit försenat pga. vinterns grävuppehåll och därmed blir förstås även återställningen av gräsmattor o.dyl. försenat. Leverantören kommer att återställa alla gräsytor, men det kommer inte ske förrän om någon månad. För er som inte vill vänta så har styrelsen beslutat att köpa in gräsfrö och jord till berörda hushåll. Om man själv vill, kan man då återställa sin gräsmatta redan nu. Kontakta någon i styrelsen för utdelning av gräsfrö och jord.
/Styrelsen

Publicerat i TV