Slutkontroll Telia Digital-TV

Slutkontroll
Vi uppmanar nu alla att rapportera fel och brister rörande Telia digital-TV innan den 21 oktober 2011. Telia kommer endast att göra en inre besiktning i några få utvalda lägenheter. De som berörs av detta kommer att få information från Telia (beräknas vara klart under v 43). Glöm inte att testa dina extra uttag så att det fungerar med digitalbox och TV innan den 21 oktober.

Viktigt!
Om du fortfarande saknar något rörande
digital-TV eller om det är något som inte fungerar hos dig – hör av dig snarast till Henry på telefon 073-373 01 77.

Analoga TV-nätet stängs ned
Vårt gamla TV-nät stängs ned lördagen den 15 oktober, efter detta datum är det enbart den digitala lösningen som fungerar.

Publicerat i TV