Alla garage är nu klara

Nu är det stora arbetet med våra garagerenoveringar klart! Alla framsidor och sidor har fräschats upp med nytt virke och ny belysning har monterats på alla längor.