Info om kollektivt bostadsrättstillägg

Under Information/Medlemsinfo kan du läsa mer om det bostadsrättstillägg som föreningen har tecknat från den 1 januari 2012.