Byte av nätstation

 

Byte av nätstation i Tokarp, den är placerad bredvid Fårbetesvägen 103.

Befintlig station och byggnad kommer rivas och en ny nätstation kommer placeras på samma plats. Arbetet utförs på grund av att befintlig station är gammal och måste bytas för att säkerställa en tillförlitlig elleverans. Utförandet planeras till måndag 4/1-2016 t.o.m fredag 5/2-2016.Under arbetet kommer en tillfällig station placeras bredvid befintlig station för att säkerställa elleveransen under projektets gång.

Kortare el avbrott kommer uppstå vid omkopplingar