Föreningsstämma och fjärrvärme

Som många av oss har märkt så sker det grävarbeten vid Gula huset som Tekniska verken inte har gått ut och meddelat alla om (Information bör komma inom kort i brevlådan). De ska byta ut fjärrvärmerören i ett planerat byte. Detta innebär lite extra stök och bök för de som bor närmast och speciellt de som bor på Fbv 151 – 155 då gatan precis utanför ingångarna till lägenheterna kommer grävas upp. Dock så har det sagts i infoblad till dem att de ska fortfarande ska kunna ta sig till och från sin fastighet. Jobbet kommer pågå i 8-9 veckor.

Snart så är det dags för den ordinarie föreningsstämman och den kommer i år gå av stapeln den 30e mars kl 19:00 i Tokarpsskolans matsal.
Separat kallelse kommer i brevlådan.

Styrelsen