Brandskydd

Bakgrund
Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har ansvaret.

Syfte
Denna brandskyddsplan beskriver det förebyggande och avhjälpande brandskyddsarbete som styrelsen planerar och genomför i bostadsrättsföreningen Vintunnan.

Omfattning
Denna brandskyddsplan omfattar samtliga lägenheter, förråd, lokaler och gemensamhets-utrymmen i föreningen samt garage.

Giltighet
Denna brandskyddsplan gäller fr.o.m. 2012-01-01 och tills vidare. Vid revidering ges planen nytt versionsnummer.

 

Läs hela vår brandskyddsplan här >>