Styrelsen

 Mohammad Saiady

Ordförande
Ansvar för Ekonomi
tfn: 072-5003022
sofiyar@hotmail.com
brevlåda nr: 115

 Nils Erik Elf Svensson

Vice Ordförande
Ansvar för färg
tfn: 013 – 29 89 82
nisseelf@hotmail.com
brevlåda nr: 5

 Maria Brimalm

Sekreterare
Ansvar för Tappen och Information
tfn: 073-7857297
brimalmmaria@hotmail.com
brevlåda nr: 65

 Gustav Davidsson

Ledamot
Ansvar för hemsidan samt nycklar och taggar
tfn: 076-4224444
gustav.kj.davidsson@gmail.com
brevlåda nr: 109b

 Cecilia Leander Afzelius

Ledamot
Ansvar för miljö
tfn: 070 -6550835
cecafz@gmail.com
brevlåda nr: 63

 Britta Karlsson

Suppleant
Ansvar för Gula Huset
tfn: 073-8413656
britta.karlsson@telia.com
brevlåda nr: 37a

 Josephine Brandt

Suppleant
tfn: 073-3306762
josephinebrandt@live.se
brevlåda: 147a