Styrelsen

 Henry Karlsson

Ordförande
Ansvar för Ekonomi
tfn: 073-3730177
henry.k@telia.com
brevlåda nr: 105a

 Nils Erik Elf Svensson

Vice Ordförande
Ansvar för färg
tfn: 013 – 29 89 82
nisseelf@hotmail.com
brevlåda nr: 5

 Maria Brimalm

Sekreterare
Ansvar för Tappen och Information
tfn: 073-7857297
brimalmmaria@hotmail.com
brevlåda nr: 65

 Stefan Öggemar

Ledamot
Ansvar Hemsidan, Nycklar och Nyckelkort/Tag
tfn: 070 – 5126968
stefan.oggemar@gmail.com
brevlåda nr: 151b

 Cecilia Leander Afzelius

Ledamot
Ansvar för Miljö
tfn: 070 -6550835
cecafz@gmail.com
brevlåda nr: 63

 Britta Karlsson

Suppleant
Ansvar för Gula Huset
tfn: 073-8413656
britta.karlsson@telia.com
brevlåda nr: 37a

 Josephine Brandt

Suppleant
tfn:
josephinebrandt@live.se
brevlåda: 147a