Styrelsen

 Mohammad Saiady

Ordförande
Ansvar för Ekonomi
tfn: 072-5003022
vin-tunnan@hotmail.com
brevlåda nr: 115

 Nils Erik Elf Svensson

Vice Ordförande
Ansvar för färg
tfn: 073-6168580
vin-tunnan@hotmail.com
brevlåda nr: 5

 Maria Brimalm

Sekreterare
Ansvar för Tappen och Information
tfn: 073-7857297
vin-tunnan@hotmail.com
brevlåda nr: 65

Micke Snäll

Ledamot
Ansvar för hemsidan samt nycklar och taggar
tfn: 073-5047209

vin-tunnan@hotmail.com
brevlåda nr: 13

 Fabian Lindh

Ledamot
tfn:
vin-tunnan@hotmail.com
brevlåda: 105A

Göran lindell

Ledamot
tfn: 073-7871602
vin-tunnan@hotmail.com
brevlåda: 77A