Valberedningen

 

Vill du ha kontakt med valberedningen?

Du kanske är inresserad av något uppdrag i föreningen?
Då är det någon av dessa personer du kan prata med…

Sammankallande

Carina Landin-Skoogh

tfn: 013-29 78 87
brevlåda nr: 51B

Lise-Lott Elf

tfn: 0730-61 76 89
brevlåda nr: 5