Statusrapport i TV-projektet

På grund av tjäle så stoppas nu allt markarbete. Planen är att fortsätta med arbetet som berör bostäderna.

Detta arbete kommer att påbörjas under nästa vecka (v2). Det här medför att tidplanen förmodligen inte kommer att kunna hållas när det gäller möjlighet att göra egna beställningar via fiber (bredband, telefoni och eget TV-val). Detta var från början tänkt att kunna levereras den 1/5. Tidplanen för vårt kollektiva TV-utbud kommer fortfarande att hållas, dvs. detta kommer gå igång den 1/9..