Till berörda hushåll gällande återställning av gräsytor

Vårt TV-projekt har blivit försenat pga. vinterns grävuppehåll och därmed blir förstås även återställningen av gräsmattor o.dyl. försenat. Leverantören kommer att återställa alla gräsytor, men det kommer inte ske förrän om någon månad. För er som inte vill vänta så har styrelsen beslutat att köpa in gräsfrö och jord till berörda hushåll. Om man själv vill, kan man då återställa sin gräsmatta redan nu. Kontakta någon i styrelsen för utdelning av gräsfrö och jord.
/Styrelsen