Tappen nr 71

Innehåll:
Snabbkopplingar, tvättstugan, kvarterslokalen, miljötänk, avtalsförändringar, kollektivt br-tillägg, projekt TV, målning Gula Huset, bingo, kranskväll, skrivelser till styrelsen…

Läs mer >>