Att bo i bostadsrätt

 

Allt man behöver veta om att bo i en bostadsrätt…

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet och har ansvar för att reparera och underhålla den. Bostadsrättsföreningen ska godkänna nya medlemmar och fattar beslut om större förändringar i fastigheten.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen.
Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och den väljs vid föreningens årsmöte.
 
Bor du i en bostadsrätt betalar du en avgift till föreningen som äger fastigheten. Avgiften går enbart till föreningens kostnader. Vi har alla därför ett eget intresse i att omkostnaderna hålls nere. Detta innebär att alla tillsammans har ett ansvar för skötsel av husen, garagen, gården och planteringar. 

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Vi tillsammans är föreningen!

 

Tips på bra länkar…