Medlemsinfo

 • Stadgar = dokument som reglerar en organisation

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Därför är det bra att alla känner till dem. Här kan du läsa HSB Brf Vintunnans Stadgar i sin helhet.
Ladda ner dokumentet här >>

 • Styrdokument

För att saker och ting ska vara lite tydligare för alla så har vi ett styrdokument. Tanken är att det ska vara lätt att hitta information om vad som gäller i vår förening. Litet som stort…
Ladda ner styrdokument här >>

 • Miljöbladet – policy

HSB Brf Vintunnan tänker på miljön och har en miljöpolicy som vi jobbar aktivt med. Version B ligger nu ute.
Ladda ner dokumentet >>

 • Växtlighet & Häckar

Styrelsen har ingen uttalad policy vad gäller häckar och växter, utan hänvisar till Linköpings Kommuns rekommendationer, samt vädjar till medlemmarna att följa den.
Se kommunens egen dokumentation >>

 • Föreningens resp. den boendes åtaganden

En förteckning över föreningens resp. den boendes åtaganden. Ny uppdaterad version
Ladda ner dokumentet här >>

 • Köksfläkten – hur ska jag sköta den?

Här kan du läsa hur du bör sköta din köksfläkt för att få en lång livslängd.
Ladda ner dokumentet här >>

 • Golvbrunn vid badrumsrenovering

Styrelsen beslutade 2011-09-14 att om den boende renoverar badrum får den ersättning av föreningen för byte av golvbrunn. Max 500 kr för materialkostnad per badrum, mot uppvisande av kvitto.

 • Sanering och skadedjursbekämpning

Om du får problem med skadedjur (myror, getingar, möss mm) så har föreningen försäkringen – du ringer direkt till Anticimex Tel 075-2451000. Föreningens försäkringsbolag är Folksam. Om du har möss och bor på botten så kan du kolla med Nisse först, det finns ett känt problem där Nisse har lösningen.

 • Kollektivt bostadsrättstillägg från 1/1-2012

Detta tillägg är borttaget från 1/1-2020, man måste ha sitt eget tillägg i sin hemförsökring.

 • Nycklar

Beställning av extra nycklar till lägenhet görs via nyckelansvarig Micke Snäll som beställer så får man åka och hämta nycklar på BB-Gruppen och lösa ut dem där när de hör av sig.

 • Nyckelkort/Taggar

Nyckelkort till tvättstuga, kvarterslokal och bastu/bubbelpool byts nu kontinuerligt ut mot taggar. Programmering av dessa hanteras av nyckelansvarig ( Micke Snäll)

 • Odlingslotter

Det finns lediga odlingslotter på ett par platser i området. Om du är intresserad av att ta hand om en egen odlingslott, prata med någon i styrelsen. Detta medför såklart ingen extra avgift för dig, och villkoret för att få bruka egen lott är att du återställer den när du inte längre avser nyttja den.

 • Kallt varmvatten

kontrollera backventiler läs mer här