top of page
Image by Romain Dancre

ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

Nycklar
Kontrollera att alla nycklar till bostaden lämnas över. Information om hur många nycklar som finns uttagna kan man få via nyckelansvarig, info finns på www.vintunnan.com. Nycklar och passerkort till kvarterslokal ska lämnas kvar vid flytt.

TV-utrusning
All utrustning som hör till den kollektiva TV-tjänsten ska lämnas kvar vid flytt.  2 st. digitalboxar inkl. fjärrkontroller  1 st. router med tillhörande kablar  Tillhörande dokument såsom koder mm

Brandvarnare
Föreningen har försett bostadsrätten med en brandvarnare, den ska sitta kvar i taket vid flytt.

Lägenhetspärm
Till varje bostadsrätt ska det finnas en lägenhetspärm. I pärmen ska bl.a. Vintunnans Styrdokument finnas. I detta dokument finns all viktig information för den boende.

Undersökningsplikt 
Vid husköp har köparen undersökningsplikt. Undersökningsplikt finns inte inskriven i bostadsrättslagen, men det är ändå viktigt att undersöka bostadsrätten noga, se bostadsrättshavarens ansvar i §32 i föreningens stadgar. Man kan inte få ersättning av säljaren för saker som skulle upptäckts om man undersökt bostadsrätten noga innan köp. Man kan anlita en besiktningsman som gör en besiktning av bostadsrätten.  Det är viktigt att säljaren informerar köparen om var vattenavstängningen finns i bostadsrätten. 

Administration vid överlåtelse
All administration vid överlåtelser hanteras av HSB. Vid överlåtelse av bostadsrätt betalar säljaren en administrativ avgift på 2,5% av årets prisbasbelopp till föreningen. För pantbrev så betalar medlem en administrationskostnad på 1% av gällande prisbasbelopp till föreningen.
 
Adressändring
Vid adressändring så behöver man inte ange lägenhetsnummer. https://www.adressandring.se/privatperson. Mer info om föreningen finns på vår hemsida www.vintunnan.com.

bottom of page