DOKUMENT

En bostadsrättsförening är enligt svensk lag tvungen att ha stadgar som dikterar hur föreningen ska drivas. Det högst beslutande organet i en bostadsrättsförening är föreningsstämman som hålls en gång per år och som måste protokollföras. Även en årsredovisning finns för varje avklarat verksamhetsår. Alla dessa dokument kan du hitta här nedanför.

ÅRSREDOVISNINGAR