top of page

DOKUMENT

En bostadsrättsförening är enligt svensk lag tvungen att ha stadgar som dikterar hur föreningen ska drivas. Det högst beslutande organet i en bostadsrättsförening är föreningsstämman som hålls en gång per år och som måste protokollföras. Även en årsredovisning finns för varje avklarat verksamhetsår. Alla dessa dokument kan du hitta här nedanför.

ÅRSREDOVISNINGAR

bottom of page