top of page

BRANDSKYDD

Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har detta ansvar.


Syftet med brandskyddsplanen är att beskriva det förebyggande och avhjälpande brandskyddsarbete som styrelsen planerar och genomför i bostadsrättsföreningen Vintunnan. Vintunnans brandskyddsplan omfattar samtliga lägenheter, förråd, lokaler och gemensamhets-utrymmen i föreningen samt garage.


Du hittar Vintunnans brandskyddsplan här nedanför. Denna brandskyddsplan gäller fr.o.m. 2012-01-01 och tills vidare. Vid revidering ges planen nytt versionsnummer.

brand

BRANDSKYDDSPLAN

bottom of page