top of page

STYRELSEN

Vintunnans styrelse består av sju ledamöter, varav en är ordförande, en är vice ordförande och en är sekreterare. Vissa ledamöter har ett eller flera specifika ansvarsområden i föreningen. För att kontakta styrelsen, skicka ett mail till vin-tunnan@hotmail.com.

VICTORIA SVERNEFORS

Ordförande

Ansvarsområden: Nycklar och taggar

Telefon: 070 257 77 35

Adress: Fbv 37 B

MARTINA DEHLIN

Sekreterare

Ansvarsområden: -

Telefon: 070 307 14 05

Adress: Fbv 103 A

BRITTA KARLSSON

Ledamot

Ansvarsområden: -

Telefon: 073 841 36 56

Adress: Fbv 37 A

MARIANNE BOIJE

Ledamot

Ansvarsområden: -

Telefon: 072 311 50 52

Adress: Fbv 39 B

LOTTA AXELSSON

Ledamot

Ansvarsområden: Miljörummet, Gula Huset

Telefon: 070-961 11 00

Adress: Fbv 129

MIKAEL ERIKSSON

Ledamot

Ansvarsområden: TV/Bredband, Hemsidan

Telefon: 073-040 37 01

Adress: Fbv 145 B

CONNY THORN

Ledamot

Ansvarsområden: Parkering och laddboxar

Telefon: 076-871 86 03

Adress: Fbv 155 A

HITTA TILL OSS

Fårbetesvägen, 58666 Linköping

bottom of page