STYRELSEN

Vintunnans styrelse består av sju ledamöter, varav en är ordförande, en är vice ordförande och en är sekreterare. Vissa ledamöter har ett eller flera specifika ansvarsområden i föreningen. För att kontakta styrelsen, skicka ett mail till vin-tunnan@hotmail.com.

JONAS ARVIDSSON

Ordförande

Ansvarsområden: Nycklar och taggar

FABIAN LINDH

Vice Ordförande

Ansvarsområden: Hemsidan, miljörum, kompostcontainer, TV- och Bredband.

FAHIMA ELIASSI

Sekreterare

Ansvarsområden: Föreningens informationsbrev Tappen

MAMMAD SAIADY

Ledamot

Ansvarsområden: Kölista P-plats

GUN-BRITT RINGH

Ledamot

Ansvarsområden: -

JOHAN KINDBERG

Ledamot

Ansvarsområden: Gula huset

MARIA LINDSTAM

Ledamot

Ansvarsområden: -

 

HITTA TILL OSS

Fårbetesvägen, 58666 Linköping