top of page

STYRELSEN

Vintunnans styrelse består av sju ledamöter, varav en är ordförande, en är vice ordförande och en är sekreterare. Vissa ledamöter har ett eller flera specifika ansvarsområden i föreningen. För att kontakta styrelsen, skicka ett mail till vin-tunnan@hotmail.com.

JONAS ARVIDSSON

Ordförande

Ansvarsområden: Nycklar och taggar


Telefon: 070 281 16 14

Adress: Fbv 15

FABIAN LINDH

Vice Ordförande

Ansvarsområden: Hemsidan, miljörum, kompostcontainer, TV- och Bredband.


Telefon: 073 788 12 56

Adress: Fbv 105 A

FAHIMA ELIASSI

Sekreterare

Ansvarsområden: Föreningens informationsbrev Tappen

Telefon: 073 639 02 11

Adress: 153 B

MAMMAD SAIADY

Ledamot

Ansvarsområden: Kölista P-plats, Laddboxar

Telefon: 072 500 30 22

Adress: Fbv 115

GUN-BRITT RINGH

Ledamot

Ansvarsområden: -

Telefon: 070 715 95 95

Adress: Fbv 41

JOHAN KINDBERG

Ledamot

Ansvarsområden: Gula huset

Telefon: 076 340 52 49

Adress: Fbv 133 B

MARIA LINDSTAM

Ledamot

Ansvarsområden: -

Telefon: 070 369 82 45

Adress: 23

Kontakt: Medarbetare

HITTA TILL OSS

Fårbetesvägen, 58666 Linköping

Kontakt: Kontakt
bottom of page