top of page

ATT BO I BOSTADSRÄTT

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och äger därmed en andel av hela föreningen. Du äger rätten att bo i din lägenhet och har ansvar för att reparera och underhålla den. Bostadsrättsföreningen godkänner nya medlemmar och fattar beslut om större förändringar i fastigheten.


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. Styrelsen sköter det löpande arbetet och väljs vid föreningens årsmöte.
 
Bor du i en bostadsrätt betalar du en avgift till föreningen som äger fastigheten. Avgiften går enbart till föreningens kostnader. Därmed har vi all ett gemensamt intresse i att omkostnaderna hålls nere. Detta innebär att alla tillsammans har ett ansvar för skötsel av husen, garagen, gården och våra gemensamma utrymmen och grönområden.


Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Tillsammans är vi föreningen!

Image by Patrick Perkins
bottom of page