top of page
Separera avfall

MILJÖ- OCH AVFALLSHANTERING

BRF Vintunnan arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan genom att underlätta sopsortering och återvinning av anfall. Vi har en miljöpolicy som vi aktivt försöker förbättra. Vidare information om Vintunnans avfallshantering hittar du här nedanför.

Containrar för hushållsavfall

Totalt finns 3 containrar på området som enbart är reserverat för hushållsavfall. Allt som slängs i dessa containrar är sådant som inte kan/ska återvinnas och ska förpackas i en knuten plastpåse. Allt biologiskt avfall såsom matrester, potatisskal, äggskal, kaffesump och liknande får också slängas i samma container men de måste vara förpackade i "Gröna påsen" som ska vara väl försluten med en knut. Gröna påsar finns att hämta i miljörummet samt utanför tvättstugorna i Gula Huset. Allt biologiska avfall sorteras ut och återvinns hos tekniska verken där det blir till biogas.

Exempel på sådant som inte får slängas i dessa containrar är el- och grovavfall, förpackningar (glas, metall, hushållsplast och kartong), papper och tidningar. Detta avfall ska återvinnas i "Miljörummet" som finns längst in på Fårbetesvägen i anslutning till garagen.

Tidningscontainer

Denna container är enbart avsedd för dags- och veckotidningar, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer och skriv/ritpapper. Kom ihåg att ta bort plastomslag runt reklam och tidningar. Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block, de avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Exempel på sdant som inte får kastas här är kuvert, Post-it lappar, vykort, omslags-, present och julklappspapper, pappersförpackningar ,kartonger och påsar.

Container för kompost och trädgårdsavfall

I containern får du lägga avfall som lämpar sig för kompostering såsom gräsklipp, löv, mossa, ogräs, fallfrukt, skörderester och grönsaksblast. Notera att häckklipp och nedklippta buskar inte får vara grövre än 10 millimeter. Jord, sten, sand och grus får inte läggas i containern. Denna container administreras internt av styrelsen i BRF Vintunnan (kontakta Fabian Lindh om du har frågor).


Miljörum

I ett av de högre garagen längst in i området hittar ni vårat miljörum. Miljörummet ska alltid vara låst (du använder din lägenhetsnyckel för att komma in). Här sorterar vi kartong, hushållsplast, metall, glas, småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.


För övrigt avfall som inte nämns på denna sida hänvisar vi till Malmens återvinningsstation.

bottom of page